2. Check RPOServer batch

(Verze: CZ 0.01 25.03.2013 -md-)

Batch “checkRPOServer.bat” je určen pro kontrolu běhu aplikace RPOServer.

Předpokládá se, že batch poběží na pozadí a v pravidelných intervalech bude kontrolovat zda aplikace RPO Server zapisuje do svého logu. Pokud nastane situace, že zapisovat přestane, předpokládá se, že aplikace RPO Server zamrzla a přestala komunikovat s uživateli. Skript má následně za úkol aplikaci ukončit a znovu ji automaticky spustit.