2.2. Check RPO Server :: Instalace

(Verze: CZ 0.01 17.02.2016 -md-)

2.2.1. Instalace skriptu

Instalace spočívá v jednoduchém nakopírování batch souborů a následném nastavení automaticky spouštěné úlohy pomocí nástroje schtasks.

 • adresáře

  G:\disacd

  • BATCH
  • LOGBATCH
  • TOOLS
 • cílový adresář BATCH

  G:\disacd\BATCH

  1. runCheckRPO.bat
   • obálka pro samotný výkonný skript
  2. checkRPOServer.bat
   • výkonný skript, který běží permanentně
  3. sdílené skripty
   • batch_environment.bat
   • currentStamp.bat
   • fileStamp.bat
 • cílový adresář TOOLS

  G:\disacd\TOOLS

  1. gbmail.exe
   • je používán pro zasílání emailů
  2. gdate.exe (GNUWin32)
   • je používán skriptem pro zjištění data a času dle zadaných parametrů
 • aktivace automatické úlohy

  schtasks /create /ru "[SERVER]\admin-storeline" /rp "[password]" /sc minute /mo 2 /tn "CheckRPOServer" /tr "\"g:\disacd\BATCH\runCheckRPO.bat\""
  

2.2.2. Upgrade skriptu

Upgrade se od instalace liší jen tím, že je třeba bežící skript zastavit.

 • nejdříve provedeme nakopírování nové verze do adresáře BATCH

 • následně si najdeme číslo procesu našeho běžícího skriptu

  wmic process where name="cmd.exe" get processid, commandline
  
 • řádek, který v commandline obsahuje jméno naší dávky “checkRPOServer.bat” je to co hledáme

  vezmeme PID a task zastavíme

  taskkill /pid [PID] /f /t
  

Note

Pokud necháme ukončit i potomky naší dávky, tak ukončíme i běh RPOServer.exe, která se v případě, že byla spuštěna naší dávkou, stane jejím potomkem!