4. Scale FTP transfer

(Verze: CZ 0.01 01.04.2015 -md-)

Program “scaleFTP.py” je určen pro přenos souborů na váhy disponujícími lcd monitory pro zákazníky.

Předpokládá se, že program bude spouštěn ručně z příkazové řádky. V konfiguračním souboru nalezne ip adresy jednotlivých zařízení, zdrojové a cílové adresáře. Automaticky zkopíruje vše co nalezne ve zdrojových adresářích.

Program je jednoúčelový.

Teoreticky by mohl obsahovat funcki rozpoznání obsahu, aby nedocházelo k duplicitnímu kopírování obsahu, který již na daných zařízeních existuje. Tzn. v případě, že obsah již existuje, pak by jej přeskočil. Za tímto účelem by však bylo nutné umožnit tzv force mód, který by zkopíroval vše, bez ohledu zda data existují či nikoli.

Další potenzionální funkce by mohla být vypsat seznam existujících dat.

  • TODO:
    • Funkce: Výpis obsahu adresářů jednotlivých zařízení.
    • Funkce: Výmaz dat ze všech zařízení.
    • Funkce: umět pracovat s přenosem jen na jedno zařízení, tzn. zadat ip
    • Funkce: force mode, nedříve smaže a následně přenese nová data