3. Touch Keyboard

(Verze: CZ 0.02 16.03.2015 -md-)

Aplikace Touch Keyboard (TK) je určena pro ovládání externí pokladní aplikace POSWARE. Spuštěna je v samostatném okně a na základě uživatelských interakcí zasílá simulované klávesnicové signály externí aplikaci.

Hlavním účelem aplikace je nahrazení HW klávesnice její SW formou a doplnění o sofistikovanější funkce umožňující rychlejší a snadnější ovládání externí aplikace.

Obsah: