3.2. Touch Keyboard

3.2.1. Předpoklady

 • SW
  • Windows XP
  • Framework .NET 4.0
  • zapnout službu Second logon
  • vypnout službu WPF Font Cache - Windows Presentation Foundation
 • HW
  • dotekový display s rozlišením 1600x900 px / 1024x760 px (ELO / Wincor BA83W)

3.2.2. Instalace

3.2.2.1. Verze 3.3.00x

 • soubor “version.txt” obsahuje číslo verze, která se bude instalovat

 • instalace

  batch: install.bat CZ ELO OFF
  příklad konfiguračních souborů: CZ_ELO_TouchKeyboardConfig.xml a CZ_ELO_CZMainKeiboardDesignELO.xml
  • CZ: země

   používá se v prefixu konfiguračních souborů TK (hlavní konfigurační soubor a klávesnice)

  • ELO: typ zařízení (ELO, ELO_CSD a BA83, BA83_CSD)

   používá se v prefixu konfiguračních souborů TK (hlavní konfigurační soubor a klávesnice)

  • OFF: nebude se provádět záloha aktuální instalace

3.2.3. Adresářová struktura

@startditaa
C:\Program Files\TECHNISERV\TouchKeyboard\
   --+
    |
    +- TouchKeyboard.exe
    |
    +- version.txt
    |
    +- Configuration\
       |
       +- TouchKeyboardConfig.xml
       |
       +- Keyboards\
       |   |
       |   +- PickListDesign.xaml
       |   |
       |   +- [Stát]MainKeyboardDesign[typ_obchodů].xaml
       |   |
       |   +- *.xaml
       |
       +- PickList\
       |   |
       |   +- defaultPickList.xml
       |   |
       |   +- *.xml
       |
       +- Dictionary\
       |   |
       |   +- Dictionary.xml
       |
       +- Images\
       |   |
       |   +- *.png
       |   |
       |   +- *.jpg
       |   |
       |   +- [Stát]\
       |      |
       |      +- *.png
       |      |
       |      +- *.jpg
       |
       +- External\
       |
       +- Logs\
@endditaa