3.3.3. Touch Keyboard - klávesnice

3.3.3.1. Klávesnice - funkce a produkty

 • formát XML
 • soubor je uložen: Configuration\Keyboards

Jmenná konvence

 • konfigurační soubor pro klávesnice [stát]MainKeyboardDesign[typ obchodní jednotky a zařízení]
  • stát: CZ | SK | HU | PL | TR
  • typ obchodní jednotky a zařízení: HM | 4kplus | 2a3kplus | EX | SM
Příklad:
Název souboru: CZMainKeyboardDesign4kplus.xaml

Formát souboru

Seznam jednotlivých tagů a jejich hierarchie.

 • Keyboard
  • Panel name=”PanelHorizontal”
   • Button
    • EAN
    • Key
    • Picture
    • Description
    • BackgroundColor
    • FontSize
    • FontStyle
    • FontWeight
  • Panel name=”PanelVertical”
  • Panel name=”PanelNumeric”
  • Panel name=”PanelTools”

Warning

Velikost písmen je třeba dodržovat. Nebude-li dodržena povede to k nefunkčnosti nastavení.

Panel

Názvy panelů jsou závazné, není možné je měnit.

Tag Volitelný parametr hodnoty popis
Panel Ne name   identifikace panelu
Ano active True/False
 • určuje zda se tento panel bude zpracovávat
 • default: True
Ano visible True/False
 • určuje zda je panel zobrazen nebo skryt
 • panel se zpracovává
 • default: True
Ano buttonColor [barva]
 • nastavuje společnou barvu tlačítek pro daný panel
 • barvu lze přepsat nastavením barvy u tlačítka
 • default: LightGray
Ano buttonType [typ tlačítka]
 • předefinované typy tlačítek

Tlačítko

Zadává se na úrovni panelu. Základní design tlačítek je předefinován, tzn. zadává se pouze typ. Níže uvedenými parametry je možné ovlivňovat některé vizuální prvky tlačítka.

Tag Volitelný parametr hodnoty popis
Button Ano name  
 • identifikace tlačítka
 • obvykle generována automaticky
 • zadává se jen pro specielní funkce
 • v rámci obrazovky je unikátní
Ano order sekv. číslo
 • není implementováno
Ano visible True/False
 • zda bude zpracováváno
 • default: True
Ano active True/False
 • zda bude tlačítko aktivní
 • default: True
Ano buttonType [typ tlačítka
 • předefinované typy tlačítek

EAN

 • číselná hodnota EAN kód.
 • nemá parametry
 • je volitelný
 • používá se pro generování jména tlačítka (“EAN1234”)

Picture

 • název obrázku bez přípony
 • možné jsou formáty png / jpg (preferován je png)
 • nemá parametry
 • je volitelný

Obrázek se doporučuje optimalizovat na danou velikost tlačítka viz. typy tlačítek. Pozadí obrázku by mělo být průhledmé. Z tohoto důvodu se preferuje formát png. Formát jpg neumožňuje mít průhlednou barvu pozadí.

Key

 • funkční klávesa
 • je volitelný
 • nemá parametry
 • používá se pro generování jména tlačítka (“VK_1”)

Funkční klávesa. Tato hodnota se zasílá externí aplikaci Posware. Seznam kláves viz. příloha.

Description

 • zobrazovaný popis tlačítka
 • víceřádkový popis lze zadat tímto způsobem “řádek 1|řádek 2”
 • víceřádkový popis musí daný formát tlačítka podporovat
 • je volitelný
 • nemá parametry

BackgroundColor

 • nastavení barvy pozadí tlačítka
 • default barva je LightGray
 • seznam barev viz. příloha
 • je volitelný
 • nemá parametry

FontSize

 • velikost písma
 • číselná hodnota
 • je volitelný
 • nemá parametry

FontStyle

 • typ písma
 • hodnoty: Italic, Normal, Oblique
 • je volitelný
 • nemá parametry
 • default hodnota: Normal

FontWeight

 • tučné písmo
 • hodnoty: Black, Bold, ExtraBold, ExtraBlack, ExtraLight, Light, Medium, Normal, SemiBold, Thin
 • je volitelný
 • nemá parametry
 • default hodnota: Bold