3.1.2. Projektový plán - Touch Keyboard - Customer desk

(Verze: CZ 0.01 27.08.2016 -md-)

3.1.2.1. Instalace pro Customer desk, Elektro, Gril

Rozdíl plyne z odlišného nastavení klávesnice pro jednotlivá oddělení.

Změna:

Definice klávesnic pro jednotlivá oddělení.

Řešení parametrizace

Aktuálně je rozlišováno mezi jednotlivými formáty obchodních jednotek. (HM, EX, 4kplus …)

Následně přibudou kombinace s odděleními, přičemž stávající označení zůstane pro main line. Příklad: HM_cust_desk, HM_gril …

Změna v instalačním procesu není třeba. V manuálu stačí pouze doplnit výše nastíněné doplňující dělení obchodních jednotek.

Aktuální stav

Aktuální stav - Customer desk
Datum Termín Package Úkon Stav Kdo?
26.06.2015   v3.0.027.03 SK beta Pro klávesnice navrácena původní jména konfiguračních souborů a upraven install.bat Testování Tibu
19.06.2015   v3.0.027.02 SK beta FIX: PICTURES.BAT and remove older package Testování Darek
17.06.2015   v3.0.027.01 SK beta FIX: skrytí kurzoru myši, přidán parametr autoStart a display typ, vyřešeno vytížení procesoru. OK Darek
05.06.2015 05.06.2015 v3.0.026.03 SK beta Přidán ELO ovladač do instalačního balíčku. OK Darek
03.06.2015 03.06.2015 v3.0.026.02 SK beta
Příprava instalačního balíčku pro SK Customer desk
(přidání klávesnice a konfiguračních souborů)
OK Darek
16.03.2015 20.03.2015   Příprqva repository pro klávesnice. git vzdálený přístup, ssh klíč OK -md-